Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Stønad til skolegang som attføringstiltak : virkninger av regelendringer

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

I 2003 ble det innført et kostnadstak for dekning av skolepenger for personer som tar utdanning under attføring. I 2004 ble aldersgrensen for å delta i utdanning under attføring hevet fra 22 til 26 år. Econ Analyse har undersøkt virkningene av de to regelendringene. De finner relativt små effekter av kostnadstaket. Effektene som lar seg påvise, er på linje med intensjonene, og de finner få ulemper ved regelendringen. Effektene av hevet aldersgrense er større. Regelendringen har ført til at færre unge søker attføring, færre får innvilget attføring, og færre begynner på utdanningstiltak. Effektene er likevel mindre enn forventet, og mange unge får unntak. De finner dessuten en del negative effekter av aldersgrensen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 533.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-03 13:00:29.150561
MODIFIED 2014-08-14 11:45:09.966973+00:00
CREATED 2012-12-03 13:00:29.150561
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)