Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Storbyprosjektet : underveisevaluering

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport IRIS.

IRIS har høsten 2007 gjennomført en underveisevaluering av ”Storbyprosjektet”. Tema for storbyprosjektet er ”å styrke storbyenes rolle som motor for regional og nasjonal innovasjon”. Prosjektet ble startet i 2004 og skal etter dagens planer avsluttes ved utgangen av 2009. Vi har i denne evalueringen sett at bykommunene arbeider aktivt med å etablere regionale partnerskap for å styrke arbeide med innovasjon og næringsutvikling. På det nåværende tidspunkt i storbyprosjektet arbeider byene primært med å identifisere muligheter og hindringer for sitt innovasjonsarbeid. Det er betydelig interesse for ny prosjektaktivitet i storbyprosjektet. Representantene for byene ønsker både å iverksette egne prosjekter, og at det etableres fellesprosjekter hvor alle eller noen av byene samarbeider.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 750.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-01-16 01:01:22.964556
MODIFIED 2015-10-16 08:20:22.900458+00:00
CREATED 2015-01-16 01:01:22.964556
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)