Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Større stillinger og bedre drift : evaluering av programmet Ufrivillig deltid

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Programmet Ufrivillig deltid er en del av myndighetenes og partene i arbeidslivets satsing for å redusere omfanget av ufrivillig deltid i hele arbeidslivet og samtidig fremme utvikling av en heltidskultur i kommunesektoren. Denne rapporten er skrevet som ledd i et evalueringsoppdrag, og den oppsummerer erfaringene med utviklingsforsøk som ble gjort i programmet Ufrivillig deltid. Programmet ble bevilget 75 millioner kroner over en treårsperiode til tiltak som kunne bidra til å redusere omfanget av ufrivillig deltid. Disse midlene ble fordelt til 47 prosjekter. 35 av disse er prosjekter i kommunesektoren, åtte er innen sykehussektoren, ett prosjekt er et fellesprosjekt mellom sykehussektoren og kommunesektoren, mens to er prosjekter i privat sektor. I tillegg deltar en fylkeskommune.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 15:00:51.480485
MODIFIED 2017-01-19 15:00:51.543985
CREATED 2017-01-19 15:00:51.480485
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)