Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Støtte til miljøvennlig transportteknologi

Rapporten tilhører rapportseriene ECON-rapport.

Rapporten drøfter samfunnsøkonomiske perspektiver på offentlig støtte for å stimulere nye, miljøvennlige teknologier i transportsektoren. Teoretisk og empirisk forskning gir en rekke argumenter for å støtte forskning og utvikling av nye teknologier generelt, fordi den som investerer i FoU ikke tar hensyn til at investeringen gir gevinst også for andre. Når utslipp og andre miljøulemper ved transport er regulert ved avgifter, utslippskrav og andre tiltak, er de viktigste gevinstene ved å utvikle mer miljøvennlig teknologi reflektert i markedet. Støtte til miljøvennlig teknologi, i transportsektoren og ellers, kan gis en samfunnsøkonomisk begrunnelse ved eksternaliteter i innovasjonsprosesser og at den kan utløse kommersielle gevinster.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 162.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-12 13:08:36.326168
MODIFIED 2014-08-14 11:46:22.927284+00:00
CREATED 2013-02-12 13:08:36.326168
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)