Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Straff i institusjon : en evaluering av § 12-ordningen etter innføring av straffegjennomføringsloven og rusreformen

Rapporten tilhører rapportseriene KRUS-rapport.

§ 12 i den norske straffegjennomføringsloven handler om en alternativ form for soning av en fengselsstraff i en institusjon for behandling eller omsorg som ikke kriminalomsorgen kan tilby. Evalueringen består i en kvalitativ analyse av intervjuer med innsatte, fengselsledelse og institusjonsledelse og førte til den konklusjonen at rusreformen fra 2004 har hatt en mye større påvirkning på § 12- virksomheten enn endringene i straffegjennomføringsloven, og at rusreformen i noen tilfeller har motvirket bestemte intensjoner.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 800.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:41.501830
MODIFIED 2017-03-26 19:00:24.588773+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:41.501830
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)