Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Strategi for bygningsdelen i matrikkelen

På bakgrunn av bestilling i tildelingsbrevet skal Kartverket avklare om bygninsgsdelen skal utvikles videre for å legge til rette for større brukergrupper og på større bruksområder. Arbeidsgruppen har lagt opp til en rapport hvor første del fokuserer på matrikkelens system, dens innhold og utfordringer. Deretter vil en del prinsipielle diskusjoner gjøres rundt temaer som arealopplysninger, saksbehandlet informasjon og mulige kompletteringsløsninger bli gjennomgått. Arbeidsgruppen har i egne kapitler vurdert de konkrete spørsmål som mandatet stiller. Avslutningsvis trekker arbeidsgruppen fram de områder som vi ser viktigheten av å fokusere på videre.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 915.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-11 22:04:40.098370
MODIFIED 2017-04-11 22:04:40.339737
CREATED 2017-04-11 22:04:40.098370
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)