Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Strategier i produksjon av boligsosialt arbeid

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA-rapport.

Rapporten beskriver viktige komponenter i produksjonen av det sammensatte produktet "boligsosiale tjenester". Det handler om tildeling og drift av boliger, samt tilknyttede tjenester. Kostnadene ved tilbudene beskrives, og NOVA går gjennom hvilke faktorer som påvirker komponentene i dem. Den viktigste innsikten er at størrelsen på hver enkelt av komponentene avhenger av hvordan andre aspekter ved den boligsosiale produksjonen håndteres.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 926.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-10 12:09:09.581714
MODIFIED 2017-02-10 12:09:09.846932
CREATED 2017-02-10 12:09:09.581714
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)