Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor

Forskningsmeldingen (St. meld. nr 20 (2004-2005) Vilje til forskning) legger vekt på forskning som virkemiddel for fornyelse av offentlig sektor. Norges forskningsråd er gjennom sine vedtekter tillagt et ansvar for forskning og innovasjon i offentlig sektor. Denne analysen er utarbeidet med sikte på å gi Forskningsrådet et bedre grunnlag for å vurdere behovet for forskning og utvikling i offentlig sektor i årene framover. Analysen er utarbeidet på bakgrunn av en gjennomgang av planer og strategier for omstilling i statlig og kommunal sektor, samt intervjuer med representanter for virksomheter som er inne i eller står overfor større omstillinger. Virksomhetene ble valgt ut blant annet med utgangspunkt i at de har utfordringer som vil være av bred og tverrgående interesse i offentlig sektor.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 155.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-21 13:00:41.939511
MODIFIED 2018-09-21 11:00:21.333816+00:00
CREATED 2013-02-21 13:00:41.939511
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)