Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Studiefrafall og studiestabilitet

Et av de viktigste målene med Kvalitetsreformen er å bedre studiegjennomføringen, det vil si at flere studenter skal gjennomføre på normert tid, og at frafallet skal reduseres. Dette temaet er et av de evalueringsområdene som NIFU STEP har ansvaret for. I denne delrapporten fra evalueringen vil vi belyse studiestabilitet og frafall først og fremst ved bruk av registerdata for to kull studenter, ett som startet og gjennomførte det meste av studiene før reformen, og det første kullet som begynte etter reformen, det vil si kullene som begynte i 1999 og 2003.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-23 13:01:06.288063
MODIFIED 2014-08-14 11:48:47.807903+00:00
CREATED 2014-01-23 13:01:06.288063
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)