Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Studiemobilitet og arbeidsmarkedstilpasning : nordisk kandidatundersøkelse 2007 - landrapport fra Norge

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Sammendrag Denne rapporten presenterer resultater fra den norske delen av en nordisk undersøkelse kalt Nordisk kandidatundersøkelse 2007. Hovedtemaet er overgang fra utdanning til arbeid. Rapporten ser på nordmenn som har hele eller deler av sin utdanning fra utenlandske læresteder, og sammenligner dem med kandidater som har all utdanning fra Norge. Sentrale spørsmål er om de som har studert i utlandet skiller seg fra de som har all utdanning fra Norge når det gjelder bakgrunnsforhold og arbeidsmarkedsutbytte. Men vi berører også tema som hvorfor studentene reiser ut, hvordan de finansierer utdanningen og hvor mange som returnerer til Norge.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 798.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:04.462215
MODIFIED 2013-02-14 18:11:46.488611
CREATED 2010-12-15 04:42:04.462215
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)