Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Study of the impact of the work of FORUT in Sri Lanka and Save the Children Norway in Ethiopia: Building Civil Society: Synthesis Report

Rapporten tilhører rapportseriene Study.

Studie av samfunnsmessige virkninger av arbeidet til FORUT på Sri Lanka og Redd Barna i Etiopia. Formål med Studien skulle vurdere om de to norske organisasjonene bidro til å oppfylle målene for norsk bistand slik disse kommer til uttrykk i retningslinjene for tilskudd til norske og internasjonale frivillige aktørers humanitære bistands- og utviklingssamarbeid. Studien fokuserte på om organisasjonene bidro til å styrke det sivile samfunn. Den skulle komme med innspill til et mulig rapporteringssystem om samfunnsmessige virkninger av arbeidet til norske frivillige organisasjoner.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 573.3KB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 86.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:51.130277
MODIFIED 2016-08-12 06:00:52.068384+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:51.130277
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)