Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Study of the Impact of the Work of Save the Children Norway in Ethiopia: Building Civil Society

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Dette er en rapport som er inngår i en serie på fire rapporter, og som er et resultat av en studie som ble initiert av evalueringsseksjonen i Utenriksdepartementet 2002. Studien undersøker hvordan norske frivillige organisasjoner bidrar til å styrke det sivile samfunn i utviklingsland, og hvordan de vurderer virkningen og den økte verdien av deres arbeide, spesielt med hensyn til fattigdomsreduksjon, demokrati påvirkning og økt menneskerettighets perspektiv. Dette er rapporten om Redd Barna sitt arbeid i Etiopia

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 491.9KB)
  2. Summary_EvalStudy_6-2004[1].pdf (pdf, 74.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:51.552714
MODIFIED 2016-08-12 06:00:53.090990+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:51.552714
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)