Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Styring og ressursbruk i statlig regionalt barnevern : vurdering av utvalgte problemstillinger

Rapporten tilhører rapportseriene ECON-rapport.

Etablering og utvikling av et statlig regionalt barnevern har vært ufordrende. Det er lagt ned et betydelig arbeid på alle nivåer og det er oppnådd en rekke resultater i forhold til de målene som ble satt for overtagelsen. Det har imidlertid underveis vært problemer knyttet til ressursbruk, og dels også oppfatninger om lav måloppnåelse i forhold til forventningene. Rapporten berører utvalgte problemstillinger med sikte på å identifisere tiltak som kan bidra til å bedre måloppnåelsen og ressursbruken i barnevernet. Problemstillingene rapporten omfatter er 1) grenseflater mellom statlig regionalt barnevern og andre aktører, 2) utvikling i bruk av fosterhjem og institusjon og kostnadene ved dette, og 3) styrings- og rapporteringsdialogen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 307.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-01-05 13:07:19.355483
MODIFIED 2014-08-14 11:45:45.413853+00:00
CREATED 2013-01-05 13:07:19.355483
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)