Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Styrking av planforskning og planleggerutdanning i Norge

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

På oppdrag for Miljøverndepartementet har NIBR utredet status for norsk planforskning og planleggerutdanning. For å styrke begge feltene etter en lang stagnasjonsperiode konkluderer rapporten med at det er behov for en bred nasjonal satsing som systematisk kopler og koordinerer undervisning og forskning gjennom et nasjonalt FoU-senter for planforskning. Rapporten skisserer organisatoriske løsninger og en trinnvis oppbygging av et slik senter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-12 13:00:38.079603
MODIFIED 2016-08-12 06:03:48.103738+00:00
CREATED 2012-12-12 13:00:38.079603
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)