Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Subjective and Objective Safety : The effect of road safety measures on subjective safety among vulnerable road users

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Prosjektets formål har vært å sammenligne effekten av 54 trafikksikkerhetstiltak og 125 varianter av disse tiltakene på myke trafikanters følelse av trygghet. Vurderingen er basert på litteraturstudier og teoretiske betraktninger. Vi fant kun 14 tiltak som er blitt direkte evaluert, samt 14 tiltak som er blitt indirekte evaluert. 39 av de 54 hovedtiltakene er vurdert å ha en positiv effekt på trygghet. Blant de 125 variantene av tiltakene er det vurdert at 78 har en positiv effekt for både sikkerhet og trygghet og 25 har omvendt effekt på sikkerhet henholdsvis trygghet. Det vil si at de har en positiv effekt for den ene og negativ for den andre. 20 tiltak har ukjent eller tvetydig effekt på sikkerhet eller trygghet. Ytterligere undersøkelser er relevant for minst 50 av tiltakene. 13 tiltak er valgt som de mest relevante for ytterligere evaluering.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-11 13:02:21.176613
MODIFIED 2014-08-14 11:49:51.868725+00:00
CREATED 2014-05-11 13:02:21.176613
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)