Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Subsidiemodellen innenfor boligtilskuddet : evaluering av omleggingen av modellen

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Subsidiemodellen innenfor boligtilskuddet ble lagt om i 2005. Investeringstilskuddet ble redusert til 20 prosent av anskaffelseskostnadene, mens dekningsgraden i den statlige bostøtten ble økt fra 70 til 80 prosent for beboere i kommunale utleieboliger. Rapporten konkluderer med at formålet med omleggingen i liten grad er oppfylt. Kommunene mener at tilskuddet bør utgjøre minst 30 prosent for ikke å svekke investeringen i nye kommunale utleieboliger. Investeringstilskudd kan blant annet begrunnes med større driftsutgifter i slike boliger. Mange kommuner er skeptiske til en dreining mot mer konsumentrettede virkemidler.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 882.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:09.998794
MODIFIED 2016-08-12 06:02:49.111751+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:09.998794
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)