Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Suksessrike distriktskommuner : en studie av kjennetegn ved 15 norske distriktskommuner

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten går gjennom statistiske data, resultater fra en nettverksanalyse, en organisasjonskulturundersøkelse og fokusintervjuer med 15 suksessrike distriktskommuner. Formålet med studien er å undersøke hva som gjør at noen kommuner lykkes bedre enn andre når det gjelder næringsutvikling og bosetting.

Svarene er sammensatte og handler naturligvis om lokale forhold – og til en viss grad tilfeldigheter. Men det er fellestrekk ved kommunene som kan forklare suksessen som analysen fokuserer på.

En rekke funn fra studien peker mot egenskaper ved stedets utviklingskultur, sentrale aktørers evner til å ta vare på de anledningene som byr seg, og det handlingsrommet som gis til ildsjeler og innovatører, både i offentlig sektor, privat næringsliv og i sivilsamfunnet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.8MB)
  2. ds_rapport_suksessrike_nettversjon_1.pdf (pdf, 3.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-17 06:04:31.401899
MODIFIED 2016-08-12 06:01:53.183585+00:00
CREATED 2012-09-17 06:04:31.401899
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)