Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Support to Legislatures

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Bistand til parlamenter i sør er en relativt ny form for utviklingshjelp. Evalueringsavdelingen i Norad har i 2009 gjennomført en syntesestudie av internasjonal bistand til parlamenter i sør. Studien viser at denne form for bistand er vanskelig og krever innsikt i den politiske, økonomiske og kulturelle sammenhengen som denne bistanden skjer innenfor.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-13 15:22:53.379771
MODIFIED 2017-04-04 22:00:17.151661+00:00
CREATED 2010-11-13 15:22:53.379771
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)