Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Supported Employment i Norden

Rapporten tilhører rapportseriene AFI-rapport.

De nordiske lands nasjonale organisasjoner innen European Union of Supported Employment (EUSE) tok initativ for å få utformet prosjektet. De nordiske organisasjonene i EUSE ønsket en mer fellesnordisk utvikling av Supported Employment basert på erfaringsutveksling omkring praksis, metoder, resultater i form av hvor mange som får en ordinær jobb og jobbfastholdelse. Hensikten er ikke standardisering i seg selv, men fagutvikling gjennom dialog som fremmer kvalitet i Supported Employment og dermed forbedrer adgangen til ordinært arbeid for personer med nedsatt funksjonsevne.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-20 08:14:20.155819
MODIFIED 2016-08-12 06:02:16.796247+00:00
CREATED 2012-09-20 08:14:20.155819
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)