Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Svart økonomi

Det var ønske om å få utarbeidet et design for en undersøkelse som skal brukes i arbeidet mot svart økonomi. Undersøkelsen skal bl. a. gi Skattedirektoratet bedre innsikt i utvalgte bransjers opplevelse av oppdagelsesrisiko, samt gi grunnlag for å kunne vurdere tiltak.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 519.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:54.830393
MODIFIED 2013-02-14 18:09:26.017951
CREATED 2010-12-15 04:41:54.830393
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)