Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sykefravær og tilrettelegging i bemanningsbransjen

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

I denne rapporten ser vi på oppfølging av sykefravær og tilrettelegging for ansatte i bemanningsbransjen. Bemanningsbransjen har vokst siden dereguleringen i 2000, og EUs utvidelse østover i 2004 bidro til en kraftig vekst i sysselsettingen i bransjen. Ansettelsesforhold i bemanningsbransjen kan by på særlig utfordringer siden de ansatte ikke arbeider under ledelse av sin egen arbeidsgiver, men etter instruksjoner fra innleiebedriften. Hvilke utfordringer skaper dette for oppfølgingen av og tilrettelegging for syke arbeidstakere? Som grunnlag for denne rapporten er det gjennomført intervjuer i fire bemanningsforetak. I tillegg har vi intervjuet ledere i innleiebedrifter og ansatte i NAV. Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 918.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-02-18 01:01:15.215673
MODIFIED 2015-10-16 08:20:28.200503+00:00
CREATED 2015-02-18 01:01:15.215673
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)