Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sykkelbyundersøkelsen i region sør 2010

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Sykkelbyundersøkelsen viser en generell økning i sykkelbruken sykkelbyene fra 2006 til 2010. Dette gjelder for alle variable: andel som sykler, antall turer og antall kilometer per tur. Det er imidlertid ikke noen systematisk større økning i sykkelbruken i sykkelbyene enn i de andre byene. Det er altså lite som tyder på at sykkelbyprosjektene har hatt noen effekt på sykkelbruken, utover den generelle økningen man kan forvente i tidsperioden.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-23 12:02:21.747335
MODIFIED 2014-08-14 11:47:32.903654+00:00
CREATED 2013-10-23 12:02:21.747335
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)