Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sykkelekspressveger i Norge og andre land : status, erfaringer og anbefalinger

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Sykkelekspressveger er i løpet av de siste fem årene blitt planlagt i flere land inklusive Norge. Det er en høystandard og sammenhengende sykkelveg forbeholdt syklister som er tilrettelagt for rask og direkte sykling over lengre avstander mellom relevante mål. Gjennomgang av planlagte og gjennomførte prosjekter fra 15 land viser at tiltaket har en positiv effekt for syklistene og kan medvirke til å få flere til å velge sykkelen fremfor bilen på avstander på 5-20 km. Vi anbefaler at denne tiltaksvarianten inkluderes i sykkelhåndboka.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-23 12:02:38.211440
MODIFIED 2017-10-20 12:00:46.190777+00:00
CREATED 2013-10-23 12:02:38.211440
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)