Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sykkelulykker : ulykkestyper, skadekonsekvenser og risikofaktorer

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

De fleste sykkelulykker er ikke med i den offisielle ulykkesstatistikken. For å kartlegge slike ulykker er spørreskjemaer sendt til to utvalg sysklister, ett fra sykehus/legevakt og ett fra Falcks sykkelregister. Sykkelskadene er redusert de senere år, og flere av ulykkene enn før blir trolig rapportert til politiet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-22 12:02:21.392066
MODIFIED 2014-08-14 11:47:37.635973+00:00
CREATED 2013-10-22 12:02:21.392066
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)