Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Syklistskader, risiko ved sykling og nyttekostnadsanalyseverktøyet for sykkeltiltak

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Denne rapporten gir først et anslag på det totale omfanget av syklistskader. De ikke-rapporterte skadene er fordelt etter skadegrad ved hjelp av sjukehusutvalg. Om lag 13& rapporteres til politiet av et totalt årlig skadeantall på knapt 6000. Dernest drøfter rapporten risiko ved sykling.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-22 12:02:37.257104
MODIFIED 2014-08-14 11:47:38.048872+00:00
CREATED 2013-10-22 12:02:37.257104
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)