Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sykmelding, gradert sykmelding og forløpet tilbake til jobb : gjentatte overganger mellom full sykmelding, gradert sykmelding og jobb for 283 296 personer fra 2002 til 2010.

I diskusjonen om sykefraværet og hvordan det kan reduseres er "gradert sykmelding" foreslått som tiltak. Det antas at dette vil redusere fraværet og at gradert fravær er å foretrekke fremfor en full sykemelding. I denne rapporten er det gjort et tilfeldig utvalg på 10% av alle personer som i løpet av tidsperioden fra 2002 til og med 2009 er oppgitt med minst et arbeidsforhold av minst 200 dagers varighet. Totalt var dette 283 296 personer. Ved hjelp av utvidede statistiske modeller for forløpsanalyser (flertilstandsmodeller) følger rapporten personer mellom full sykmelding, gradert sykmelding og jobb og ved hvilke datoer personene skifter mellom disse tilstandene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:25.381010
MODIFIED 2013-02-14 18:09:05.662357
CREATED 2010-12-15 04:41:25.381010
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)