Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sykmelding, gradert sykmelding og forløpet tilbake til jobb : gjentatte overganger mellom full sykmelding, gradert sykmelding og jobb for 283 296 personer fra 2002 til 2010

I diskusjonen om sykefraværet og hvordan det kan reduseres er ”gradert sykmelding” (mindre enn 100 % sykmeldt) forslått som et ønsket tiltak. Det antas at dette vil redusere fraværet og at gradert fravær er å foretrekke framfor en full sykmelding. Hensikten er å nyttiggjøre at personen fortsatt har en viss arbeidsevne samt at personen holdes nærmest mulig arbeidslivet i håp om at dette kan lede til at personen senere kommer fullt tilbake til jobb. I denne rapporten er det gjort et tilfeldig utvalg på 10 % av alle personer som i løpet av tidsperioden fra 2002 til og med 2009 er oppgitt med minst et arbeidsforhold av minst 200 dagers varighet. Totalt var dette 283 296 personer. Av disse er alle med minst en sykmelding i samme tidsperiode fulgt i forløpet fra sin første sykmelding. Ved hjelp av utvidede statistiske modeller for forløpsanalyser (flertilstandsmodeller) følger vi personer mellom full sykmelding, gradert sykmelding og jobb og ved hvilke datoer personene skifter mellom disse tilstandene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:42:31.218989
MODIFIED 2018-07-07 09:00:20.793995+00:00
CREATED 2014-08-14 11:42:31.218989
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)