Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Syng ut! : evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor

Overordnet har evalueringen søkt å avdekke hvorvidt Korforbundets fordeling av Aktivitetsmidler for kor har vært hensiktsmessig i lys av målene for ordningen, og hvorvidt ordningen har fungert som en produktiv rammebetingelse og drivkraft for utviklingen av kormusikken lokalt. Med andre ord om støtteordningen har en utløsende effekt for aktivitet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-09-20 12:01:21.005047
MODIFIED 2015-10-16 08:19:40.990743+00:00
CREATED 2014-09-20 12:01:21.005047
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)