Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Synthesis Study on Best Practices and Innovative Approaches to Capacity Development in Low-Income African Countries

Rapporten tilhører rapportseriene Synthesis Report.

Syntesestudie av evalueringsrapporter og studier som drøfter nye og forbedrede tilnærminger til kapasitetsoppbygging i afrikanske lavinntektsland knyttet til fattigdomsbekjempelse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:46.912025
MODIFIED 2013-02-14 18:11:08.170008
CREATED 2010-12-15 04:41:46.912025
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)