Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sysselsetting av innvandrere : regionale muligheter og barrierer for inkludering

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Kommuner trenger folk og arbeidskraft – innvandringen fører med seg muligheter. Denne studien undersøker muligheter og barrierer for å styrke sysselsettingen blant innvandre som bor i regioner utenfor de mest sentrale områdene.

Fortsatt næringsutvikling i alle deler av landet forutsetter tilgang på tilstrekkelig og relevant arbeidskraft. Flyktninger og andre innvandrere utgjør en viktig arbeidskraftreserve. Rapporten anbefaler å se inkludering av innvandrere som et nytt felt i kommuner og regioner sitt utviklingsarbeid.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-09 00:06:41.811024
MODIFIED 2017-04-09 00:06:42.479528
CREATED 2017-04-09 00:06:41.811024
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)