Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Systematisering av erfaringer med passivhus

Rapporten tilhører rapportseriene Prosjektrapport .

Rapporten fra SINTEF Byggforsk gir overblikk over ferdige og planlagte boliger på passivhusnivå i Norge. Forskerne mener passivhus kan være mer driftssikre og robuste enn vanlige boliger. Energibruken i passivhus varierer, men husene bruker mindre energi enn vanlige bygg.

Utredningen gir en systematisk oversikt over erfaringer med passivhusboliger i Norge og andre land. Den bygger på en gjennomgang av eksisterende litteratur samt nærmere analyse av noen utvalgte norske prosjekter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-27 13:01:25.933980
MODIFIED 2016-11-28 10:00:54.947354+00:00
CREATED 2013-02-27 13:01:25.933980
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)