Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Systematisering av erfaringer med passivhus

Rapporten tilhører rapportseriene Prosjektrapport .

Prosjektets mål er å skaffe en systematisk oversikt over erfaringer med passivhusboliger i Norge. Diskusjonen omhandler sammenligning av utfordringer i ordinære boliger kontra passivhus, utfordringer i forhold til nordisk bokultur og egnethet for volumproduksjon. Rapportens hovedkonklusjon er at problemstillingene knyttet til passivhus er de samme som for andre nye boliger og bygninger generelt. Noen av problemstillingene er knyttet til introduksjonsfase og berører både beboere og bransje. Erfaringer viser at beboere gjerne bruker noe tid på å lære seg å bruke boligene optimalt mht. energistyring og at bransjen i en introduksjonsfase må ha ekstra fokus mht. kvalitetssikring av planlegging, utførelse og oppfølging på byggeplassen. Det pekes også at konvensjonelle forenklede beregningsprogrammer ikke er egnet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-03 00:00:49.839474
MODIFIED 2016-02-03 00:00:49.892861
CREATED 2016-02-03 00:00:49.839474
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)