Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Systematisering av erfaringer med passivhus - oppfølging : nærmere analyse med fokus på innemiljø, energibruk og kostnader

Rapporten tilhører rapportseriene Prosjektrapport .

Rapporten er en oppfølging av Prosjektrapport nr. 90, "Systematisering av erfaringer med passivhus" (SINTEF Byggforsk, feb. 2012).

Innhentede erfaringer og data for videreføringen av dette arbeidet er fra pilotprosjektene og støtter tidligere konklusjoner om at passivhus stort sett kan bygges med velkjent og utprøvd teknologi. Det er ingen grunn til å frykte "nye og ukjente" problemer, med mindre ny og ukjent teknologi innføres.

Videreføringen av utredningsprosjektet har hatt fokus på kostnader, innemiljø og energibruk sett i lys av at passivhus er i en introduksjons-/ vekstfase i det norske markedet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-03-15 13:01:21.868425
MODIFIED 2014-08-14 11:46:29.739067+00:00
CREATED 2013-03-15 13:01:21.868425
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)