Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Systematisk HMS-arbeid i havbruksnæringen

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport RF.

Dette prosjektet har vært gjennomført i perioden mai 2003 til og med mars 2005. Formålet har vært å kartlegge det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i havbruksnæringen, innen ulike virksomhetsområder og på ulike organisatoriske nivå. Prosjektet er del av en større forskningsinnsats, og har sin bakgrunn i Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfonds handlingsplan for 2002 hvor helse, miljø og sikkerhet har vært et av hovedinnsatsområdene. En overordnet målsetting for programmet har vært å utvikle virkemidler som kan forebygge skader og ulykker og fremme arbeidstakeres helse i næringen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 345.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-17 12:01:21.604603
MODIFIED 2014-08-14 11:49:52.739581+00:00
CREATED 2014-05-17 12:01:21.604603
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)