Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tåleevne til brannvegger

Rapporten tilhører rapportseriene SPFR-rapport.

Bakgrunnen for rapporten er at Petroleumstilsynet (Ptil) har sett eksempler på tilfeller i bransjen der brannmotstanden til brannvegger reduseres, ved at det benyttes en risikobasert beslutningsmodell som er svært avhengig av hvilke frekvenser som tillegges forskjellige branner. Det finnes eksempler på at brannvegger med brannmotstand A-60 benyttes der disse grenser mot områder der det kan oppstå en hydrokarbonbrann.

Kunnskapen om relevante brannpåkjenninger må oppdateres. Det er behov for en vurdering utført av brannfaglig ekspertise som kan fastslå dagens beste kunnskap innenfor temaet tåleevne for forskjellige veggtyper.

Målet med prosjektet er å etablere et oppdatert bilde av hvilke brannpåkjenninger brannvegger i realiteten tåler. Det er foretatt en gjennomgang av dokumenter og litteratur, med målsetting om å fremskaffe svar på problemstillinger gitt av Ptil.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-09-16 00:02:04.278444
MODIFIED 2016-08-12 06:05:40.170863+00:00
CREATED 2015-09-16 00:02:04.278444
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)