Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

TaKT opplæring : evaluering og ideer til videreføring

Rapporten tilhører rapportseriene ØF-notat (Lillehammer).

Østlandsforskning og Høgskolen i Lillehammer ved Avdeling for Helseog Sosialfag og Senter for Livslang Læring har utviklet og gjennomfører i 2006 og 2007, på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet, et kompetansehevingsprogram for ansatte i kommune-Norge som jobber med familier med barn med funksjonsnedsettelse. Opplæringsprogrammet er en del av direktoratets satsing for bedre tilrettelegging av det kommunale tjenestetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier (TaKT). Dette notatet dokumenterer og oppsummerer noen av erfaringene så langt og peker på noen behov og muligheter for videreføring og implementering utover prosjektperioden.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-01-14 01:02:21.990356
MODIFIED 2016-01-14 01:02:22.265968
CREATED 2016-01-14 01:02:21.990356
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)