Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tango for to : evaluering av Tilskottsordninga til samlivstiltak

Rapporten tilhører rapportseriene Arbeidsrapport.

Rapporten evaluerer hvordan departementets landsdekkende tilskuddsordning til samlivstiltak har fungert med hensyn til organisering, variasjon og spredning av tilbudet. Rapporten vurderer erfaringer og utbytte hos deltakere på lokale samlivskurs og utbytte av det utviklingsarbeidet som har skjedd på området samlivstiltak siden tilskuddsordningen ble opprettet i 1994. Resultatene viser blant annet at ordningen har nådd mange og har medvirket til stort mangfold i samlivstiltak, men påpeker samtidig geografiske skjevheter i tilbudet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 920.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:22.911278
MODIFIED 2013-02-14 18:13:13.092279
CREATED 2011-05-10 10:08:22.911278
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)