Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Teater ut til bygd og by?

Her evalueres to ulike prosjekter som på slutten av 1990-årene fikk tilskudd fra Norsk kulturråd til å prøve ut nye måter å formidle scenekunst på. Det ene prosjektet som i dag går under navnet Scenekunstbruket, var en viktig inspirasjonskilde til Den kulturelle skolesekken. Her ble nye samarbeidsformer mellom lokale, regionale og nasjonale kulturaktører testet ut og utviklet, og her åpnet nye «markeder» seg for kunstnerne. For mange var overraskelsen stor over at kommunale og fylkeskommunale kulturmyndigheter og representanter for frie sceniske grupper fant sammen i en felles forståelse for formidlingsfaglige utfordringer. Et av Scenekunstbrukets kjennetegn var at prosjektet bød på stor grad av regional handlefrihet. Det var kommuner og fylkeskommuner som sto ansvarlige for utformingen av kunsttilbudet i sine regioner. Denne samarbeidsmodellen ble langt på vei brukt som mal for utformingen av Den kulturelle skolesekken. Her drøftes hvilke utfordringer denne modellen byr på, og hvilke erfaringer de ulike aktørene gjorde seg med de fire regionale modellene som ble prøvd ut i prosjektperioden. Det andre prosjektet som evalueres i denne boka ble gjennomført av Riksteatret. Prosjektet støtte på mange og uforutsette vanskeligheter og bød på store utfordringer for de som skulle sette prosjektet ut i livet. Forsøket på nytenking om kunstformidling møtte barrierer i form av etablerte formidlingstradisjoner og arbeidsmåter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 693.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:28.807092
MODIFIED 2016-08-12 06:01:13.936828+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:28.807092
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)