Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Teknologibyene : omstillinger, innovasjon og utfordringer

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten setter søkelyset på teknologibyene. Dette er en gruppe småbyer som er spesialisert innenfor høyteknologiske næringer. I rapporten går vi nærmere inn på næringsmiljøene i Horten, Kongsberg, Raufoss og Halden, og omtaler de fire teknologimiljøenes historie, dynamiske egenskaper i dag og framtidige utfordringer. Deretter trekker vi ut generell kunnskap med basis i et komparativ perspektiv, og drøfter endelig implikasjoner for innovasjons- og regionalpolitikken.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-29 19:01:03.074655
MODIFIED 2014-08-14 11:49:53.209984+00:00
CREATED 2014-05-29 19:01:03.074655
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)