Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Telefoner i trafikken : en litteraturgjennomgang av forskning om mobiltelefonbruk og bilkjøring

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Denne rapporten tar for seg nyere forskning om bruk av mobiltelefon mens man kjører bil. Mer spesifikt gjennomgås norske og internasjonale studier på følgende områder: a) omfang av mobiltelefonbruk i bil, b) effekt av mobiltelefonbruk i bil på kjøreatferd og oppmerksomhet, c) mobiltelefonbruk i bil og ulykkesrisiko, d) mobiltelefonbruk i bil versus andre former for distraksjon i bilen og e) ulike typer av mobiltelefon og deres effekt. Gjennomgang av denne litteraturen indikerer at det trengs mer forskning om ulykkesrisiko i forbindelse med bruk av mobiltelefon mens man kjører - spesielt om ulike varianter av mobiltelefoner (for eksempel håndholdt versus håndfri). Dette vil også gi viktige bidrag til diskusjonen om hva som utgjør de virksomme forstyrrende mekanismene ved mobiltelefonbruk i bil.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 702.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-17 12:01:40.527240
MODIFIED 2020-08-24 15:00:15.957335+00:00
CREATED 2014-05-17 12:01:40.527240
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)