Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Telefonsalg, telefonhenvendelser og reklame : SIFO-survey hurtigstatistikk 2011

Rapporten tilhører rapportseriene Prosjektnotat.

Rapporten tar i hovedsak for seg resultater fra SIFO-surveyen 2011 med fokus på spørsmål om telefonsalg, telefonhenvendelser og reklame. Hovedkonklusjonen er at et flertall i den norske befolkningen er negative til telefonsalg og telefonhenvendelser. Mange har reservert seg mot telefonsalg, men det ser ikke ut til at reservasjonene er blitt tilstrekkelig respektert. Det er TV-reklame flest ergrer seg over, og denne andelen er også økende. Både for reklame i postkassen, reklamevedlegg i dagsaviser og annonser i dagsaviser har ergrelsen gått ned.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-03-27 12:02:59.591178
MODIFIED 2016-08-12 06:02:17.677548+00:00
CREATED 2013-03-27 12:02:59.591178
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)