Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Teoretisk gjennomgang av budsjettnemndas lønnsomhetsundersøkelser

Rapporten tilhører rapportseriene SNF-rapport.

Formålet med dette notatet var en gjennomgang av Budsjettnemndas lønnsomhetsundersøkelser. Tre problemstillinger er spesielt vurdert; behandling av verdi på fisketillatelser, valg av avskrivningsplan og regnskapsmessig behandling av vedlikehold, enhetlig måte å beregne avskrivninger på i ulike lønnsomhetsanalyser. De ulike problemstillingene gjennomgås i rapporten og rapporten munner ut i konkrete anbefalinger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-22 12:00:56.862078
MODIFIED 2017-02-01 08:00:37.200637+00:00
CREATED 2013-10-22 12:00:56.862078
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)