Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tett på gjengen : en evaluering av gjengintervensjonsprosjektet "Tett på" i Oslo

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

”Tett på” har rettet seg mot et tungt kriminelt ungdomsmiljø. med forgreininger til kriminelle ungdomsgjenger og nettverk. Barne- og likestillingsdepartementet har støttet prosjektet i perioden 2001 – 2004 med 2,7 millioner kroner gjennom de såkalte storbymidlene, en tilskottsordning for barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Evalueringen er gjennomført med støtte fra BFD.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 691.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:16.921234
MODIFIED 2017-02-26 18:00:54.966462+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:16.921234
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)