Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

The Challenge of Assessing Aid Impact: a Review of Norwegian Evaluation Practice

Rapporten tilhører rapportseriene Study.

På oppdrag fra Norads evalueringsavdeling har Chr. Michelsens institutt foretatt en studie av hvordan norske evalueringer måler langsiktige virkninger av bistanden. Når det gjelder kvaliteten på evalueringsrapportene som er vurdert, er konsulentenes vurdering at denne er ganske variert. De konkluderer imidlertid med at selv innenfor en rimelig budsjettramme er det mulig å gjennomføre en såkalt kontrafaktisk analyse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 534.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:47.297268
MODIFIED 2016-06-14 15:00:15.688545+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:47.297268
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)