Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

The Impacts of Labor Market Policies on Job Search Behavior and Post-Unemployment Job Quality

Rapporten tilhører rapportseriene IZA discussion paper.

Evalueringen tar for seg den samlede virkningen av dagpengereglene og arbeidsmarkedstiltak. Sjenerøse dagpenger fører til lengre jobbsøkerperioder. Lengre jobbsøkerperioder fører til bedre lønnede jobber. Deltakelse i arbeidsmarkedstiltak fører også til økte jobbsjanser og bedre betalte jobber, men samtidig er det en omkostning ved at tiden uten jobb forlenges med varigheten av tiltaksperioden.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 213.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:41.268170
MODIFIED 2015-10-13 14:02:14.323399+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:41.268170
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)