Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

The Long-term Impacts of Vocational Rehabilitation

Rapporten tilhører rapportseriene Memorandum.

Attføringstiltak øker jobbsjansen for deltakerne og leder også til mer stabile jobber, men effekten på lønn er liten. Effektene varierer I betydelig grad over tiltak og er betydelige for lønnstilskudd, utdanning i det ordinære utdanningssystemet og arbeidstrening i ordinær virksomhet. Samfunnsøkonomisk er effekten av disse tiltakene positiv under visse forutsetninger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 367.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:41.770961
MODIFIED 2018-01-26 10:00:45.449161+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:41.770961
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)