Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

The Making of UNHCR´s Guidance and it's Implementation in the National Jurisdiction of The United Kingdom, Norway and Sweden

En kartlegging av norsk asylpraksis, og praksis i andre land, i forhold til UNHCRs retningslinjer, og hvordan disse anbefalingene generelt forankres i noen utvalgte medlemsland.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-06 17:10:33.068080
MODIFIED 2016-08-12 06:01:20.465665+00:00
CREATED 2011-07-06 17:10:33.068080
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)