Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

The making of UNHCR's guidance and its implementation in the national jurisdiction of the United Kingdom, Norway and Sweden

En kartlegging av norsk asylpraksis, og praksis i andre land, i forhold til UNHCRs retningslinjer, og hvordan disse anbefalingene generelt forankres i noen utvalgte medlemsland.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:42:38.451727
MODIFIED 2014-08-14 11:42:38.478854
CREATED 2014-08-14 11:42:38.451727
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)