Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

The Norad Programme in Arts and Cultural Education : a Mid-Term Review of the Programme Period 2006-2008/9

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Rapporten er en evaluering av the Norad Programme in Arts and Cultural Education (Kulturutdanningsprogrammet) for programperioden 2006-2008/9. Kulturutdanningsprogrammet er et program for samarbeid mellom kulturutdanningsinstitusjoner i Sør og partnere i Norge, og har et budsjett på 5 millioner per år. Evalueringen er utført av Chr. Michelsen Institute.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:55.341513
MODIFIED 2015-10-13 14:02:19.457785+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:55.341513
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)