Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

The Norway-India Partnership Initiative Phase II: Impact Evaluation of Five Interventions

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Evalueringen ser på det norsk-indiske partnerskapsinititivet (NIPI) for bedre mor-barn helse. Evalueringen fokuserer på å vurdere effekten av fem tiltak (intervensjoner) som støttes gjennom NIPI i perioden 2013-2017. To av tiltakene fokuserer på å bedre mødre- og barnehelse gjennom oppfølging av familiene gjennom hjemmebesøk, et tiltak fokuserer på økt bruk av familieplanlegging og to tiltak søker å bidra til å styrke indiske helsesystem. Hovedkonklusjonen er at tiltakene som rettet seg mot styrking av helsesystemer og økt bruk av familieplanleggingsmetoder, er vurdert som vellykket. Mens tiltakene som skal bidra til å bedre mødre og barnehelse ved å følge opp familiene gjennom hjemmebesøk, ser ut til å ha hatt en begrenset effekt. Formålet med evalueringen er å gi informasjon til NIPIs partnere, inkludert norske og indiske myndigheter om hva som virker og ikke virker i samarbeidet. I tillegg ønsker evalueringsavdelingen å sette søkelyset på ulike metoder som kan benyttes for å vurdere effekten av bistandstiltak.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-11-15 00:01:05.727186
MODIFIED 2018-11-15 00:01:08.512386
CREATED 2018-11-15 00:01:05.727186
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)